Arbeidsongeval: veiligheidsregels bij vervoerswerkzaamheden; risico en instructieplicht

Bespreking van het arrest van de Hoge Raad van 18 september 1998 ter zake aansprakelijkheid van de werkgever.
19.11.1998 | Astrid (A.H.M.) van Noort, Nieuwsbrief Personenschade 1998 / nr. 11.
kennis