Annotatie bij Rb Amsterdam 30 juni 2011 en 24 november 2011

Annotatie in Jurisprudentie Onderneming & Recht bij Rb. Amsterdam 30 juni 2011, LJN: BW7964 (tussenbeschikking) en Rb. Amsterdam 24 november 2011, LJN: BW7965 (eindbeschikking).
11.04.2013 | Georg van Daal, JOR 2013, 113 en 114.
kennis