Afwijkende bedingen bij middenstandsbedrijfsruimte

Huurders van middenstandsbedrijfsruimte (winkel- en horecabedrijfsruimte) in de zin van artikel 7:290 BW genieten huurbescherming. Partijen kunnen in de huurovereenkomst niet ten nadele van de huurder van deze wettelijke bescherming afwijken. Dat wordt anders als het afwijkende beding door een rechter is goedgekeurd. In deze bijdrage zal worden ingegaan op de mogelijkheden om goedkeuring te verzoeken voor een afwijkend beding.

Klik hier voor het artikel.
17.12.2015 | Myrte Berkvens, Huurrecht 2015 / nr. 6.
kennis