Advies verplichte verzekering inzake insolventie aannemer

Advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met een wetsontwerp over een kamermotie. Deze kamermotie had betrekking op een mogelijke verplichting voor aannemers van nieuwbouwwoningen een verzekering aan te bieden tegen het insolventierisico. Het advies, waarin de in de motie bedoelde verplichting wordt ontraden, is hier te lezen.
10.04.2015 | Frank Schaaf, advies aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
kennis