Aantrekken en afstoten: werkgeversaansprakelijkheid in beweging

Dat personeel de werkgever zorgen kan baren is de afgelopen decennia In de rechtspraak over werkgeversaansprakelijkheid wel gebleken. In dit artikel zullen de meest recente ontwikkelingen op dit gebied in kaart worden gebracht.
20.05.2004 | Astrid van Noort, de Beursbengel 2004 / nr. 739, p. 4-7.
kennis