Wordt de gemiddelde ondernemer meteen beboet bij niet naleving AVG?

Wordt de gemiddelde ondernemer meteen beboet bij niet naleving AVG?
 
Privacy Desk Alert //  27 juli 2018
 
Na de enorme boete voor Google van € 4,3 miljard, vraagt Europa zich af of ook de eerste AVG-boetes binnenkort zullen volgen. Brussel deelde deze hoogste boete ooit op 18 juli 2018 uit wegens misbruik door Google van diens dominante marktpositie. Nu de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sinds 25 mei jl. boetes kan geven aan organisaties voor niet naleving van de nieuwe privacywet, is de vraag of de gemiddelde ondernemer daadwerkelijk daarvoor moet vrezen.
 
Onderzoek van RTL in juni 2018 wees uit dat veel bedrijven nog niet aan de AVG voldoen. Moeten die ondernemers nu bang zijn voor een boete die elk moment op de mat kan vallen? Nee, aldus de AP: “Een boete komt nooit uit de lucht vallen, het volgt altijd uit een klacht of onderzoek.” Overigens verwacht de AP dat de eerste boetes wel zullen volgen, gezien het aantal onderzoeken dat momenteel loopt. De aandacht van de AP richt zich voorlopig op bedrijven in de zorg, de overheid en datahandelaren. Ook de ruim driehonderd klachten van particulieren over organisaties worden serieus bekeken.
 
Niet alleen bedrijven zijn gehouden tot naleving. RTL Nieuws berichtte dat tien van de twaalf ministeries de AVG schenden. De AP liet weten het ‘een slechte zaak’ te vinden, omdat juist de overheid het goede voorbeeld moet geven. Daarom stelde de AP dat de focus van het beleid voor het komende anderhalf jaar op de overheid zal worden gelegd. Verder gaf de AP aan dat ‘boetes een middel zijn, niet het doel’. De AP heeft namelijk meer handhavingsinstrumenten, zoals de last onder dwangsom.
 
De AP maakte op 17 juli 2018 bekend dat zij een verkennend onderzoek is gestart naar naleving van de privacyregels door private sectoren. Daartoe vond een willekeurige steekproef bij dertig grote organisaties plaats, om te bezien of zij een verwerkingsregister bijhouden. De uitkomst van dit onderzoek is onbekend. Mocht de AP de eventuele negatieve bevindingen aangrijpen om de eerste boete op te leggen, dan kan die boete oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet.
 
Auteur: Sophie den Held

 
Privacy Desk Alert - juli 2018
kennis