Woonboten moeten sinds heden voldoen aan het Bouwbesluit
2018-01-08 | Auteur:

Woonboten moeten sinds heden voldoen aan het Bouwbesluit

Per 1 januari 2018 gelden in het Bouwbesluit 2012 (de regeling waarin wordt bepaald aan welke bouwvoorschriften bouwwerken  moeten voldoen) bouwvoorschriften voor woonboten (drijvende bouwwerken).

Deze regelgeving is een gevolg van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:1331). In die uitspraak stond de vraag centraal of een woonboot beschouwd diende te worden als bouwwerk. De Afdeling concludeerde dat in dit geval sprake was van een bouwwerk, nu het een constructie is van enige omvang die op indirecte wijze met de grond is verbonden en dat de woonboot bedoeld is om ter plaatse als woning te functioneren. Dat bleek volgens de Afdeling ook uit het feit dat de woonboot niet meer zelfstandig kan varen en sinds 1954 vrijwel onafgebroken op dezelfde plaats ligt.

Nu de redenering van de Afdeling over de woonboot in de uitspraak van 16 april 2014 waarschijnlijk toepasbaar is op veel woonboten, dienen deze woonboten als gevolg van deze uitspraak aangemerkt te worden als bouwwerken. Deze bouwwerken zullen veelal zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd en kunnen veelal ook niet voldoen aan diverse regels van het Bouwbesluit. Gelet op dat laatste punt zijn nu separate regels voor drijvende bouwwerken opgenomen in het Bouwbesluit die rekening houden met dit gegeven.

Uit deze nieuwe regels volgt onder andere dat drijvende bouwwerken niet hoeven te beschikken over een rechtstreeks bereikbare buitenruimte, een bergruimte voor fietsen of voldoende badruimten. Verder mogen drijvende bouwwerken maximaal een milieuprestatie hebben van 0,8 (zie mijn blog over de nieuwe duurzaamheidseisen voor woningen en kantoren).

Ook bij woonboten is het dus vanaf nu van belang rekening te houden met de nieuwe regels van het Bouwbesluit 2012.

Klik hier voor de bettreffende regeling.
kennis