2017-09-20 | Auteur:

Wetsvoorstel UBO-register pas begin 2018 naar de Tweede Kamer

De oorspronkelijk door de EU gestelde deadline voor invoering van het UBO-register, ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn, was 26 juni 2017. Zoals eerder gemeld op de website van AccountantWeek kleefden aan het concept wetsvoorstel inzake het UBO-register echter vele haken en ogen en leidde de consultatiefase van het wetsvoorstel tot een grote stroom reacties vanuit de praktijk.

Daarom viel niet te verwachten dat de beoogde invoeringsdatum van 26 juni 2017 zou worden gehaald. Het Ministerie van Financiën liet kort voor het verstrijken van deze deadline inderdaad weten dat de invoering van het UBO-register vertraging had opgelopen en dat het streven was om het concept wetsvoorstel in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen. Daaruit viel reeds op te maken dat invoering van het register voor 2018 niet zou lukken. 

Teruggekomen van het zomerreces meldde demissionair Minister van Financiën Dijsselbloem op 8 september jl. dat het wetsvoorstel inzake het UBO-register in december 2017 naar de Tweede Kamer zou gaan. Inmiddels is uit de beantwoording van Kamervragen door staatssecretaris Wiebes van Financiën echter gebleken dat het wetsvoorstel pas begin 2018 bij de Tweede Kamer wordt ingediend. Doelstelling is dat in de zomer van 2018 het Nederlandse UBO-register uiteindelijk operationeel zal zijn.

Deze ontwikkelingen maken duidelijk dat de wetgever er gelukkig niet voor heeft gekozen om het UBO-register overhaast in te voeren. Hopelijk leidt de extra tijd die nu wordt genomen tot meer doordachte wetgeving en een UBO-register dat betere privacybescherming biedt voor UBO's en meer duidelijkheid voor adviseurs, zoals accountants en notarissen, die met het register moeten werken.

Bron: Adriaan de Buck & Douwe Cnossen in: AccountantWeek.nl.
kennis