Vanaf nu duurzaamheidseisen voor woningen en kantoren in het Bouwbesluit
2018-01-08 | Auteur:

Vanaf nu duurzaamheidseisen voor woningen en kantoren in het Bouwbesluit

Per 1 januari 2018 zijn in het Bouwbesluit 2012 (de regeling waarin wordt bepaald aan welke bouwvoorschriften bouwwerken moeten voldoen) nieuwe eisen toegevoegd op het gebied van duurzaam bouwen.  

Waar voorheen slechts stond opgenomen dat van een gebouw vastgesteld moet worden wat de milieuprestatie van het gebouw is, bepaalt het Bouwbesluit 2012 vanaf nu dat alle nieuw te bouwen woningen alsmede kantoorgebouwen  groter dan 100 m2 moeten voldoen aan een bepaalde grenswaarde voor de milieuprestatie/ duurzaamheid.  De milieuprestatie van woningen en kantoorgebouwen mag maximaal 1 zijn.

Of aan de grenswaarde wordt voldaan, moet worden bepaald aan de hand van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.  Bij deze beoordeling speelt het energieverbruik van een pand tijdens het gebruik (bijvoorbeeld voor verwarming) een rol maar ook het proces van de productie van de bouwmaterialen tot aan de verwerking van het sloopafval wanneer het pand gesloopt wordt.  Hierdoor kan weloverwogen gekozen worden voor het materiaalgebruik met zo min mogelijk milieueffecten, hetgeen ook in het kader van de circulaire economie van belang is.

Bij nieuwbouw is het dus van belang om vanaf het ontwerp al rekening te houden met deze duurzaamheidseisen. 

Klik hier voor de bettreffende regeling.
kennis