2017-06-22 | Auteur:

Ministerie bevestigt uitstel UBO-register

Zoals vorige week voorspeld op AccountantWeek.nl loopt de invoering van het UBO-register (‘rijkenregister’) vertraging op. Dit is nu bevestigd door het ministerie van Financiën.

Het ministerie van Financiën laat op vragen van Ekelmans & Meijer Advocaten het volgende weten: "De implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn heeft vertraging opgelopen. Er wordt hard gewerkt aan een afronding van het wetgevingstraject. Het concept wetsvoorstel voor de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn wordt op korte termijn aan de Raad van State toegezonden voor advies. Het streven is het concept wetsvoorstel kort na de zomer in te dienen bij de Tweede Kamer. Het UBO-register krijgt zijn beslag in een afzonderlijk wetsvoorstel. Een concept wetsvoorstel hiervoor is recent geconsulteerd. Tijdens de consultatieperiode zijn er veel reacties ingestuurd. Na het verwerken van deze reacties, zal ook dit concept wetsvoorstel zo spoedig mogelijk voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Beoogd wordt het concept wetsvoorstel met betrekking tot het UBO-register in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer in te dienen." 

Hopelijk leiden de reacties uit de consultatiefase tot betere privacybescherming voor UBO's en meer duidelijkheid voor adviseurs, zoals accountants en notarissen, die met het register moeten werken. De oorspronkelijke deadline van 26 juni 2017 is in ieder geval van de baan. Gezien de huidige stand van het wetgevingsproces zal invoering van het UBO-register voor 2018 niet haalbaar zijn. 

Bron: Adriaan de Buck & Douwe Cnossen in: AccountantWeek.nl 
kennis