2017-09-25 | Auteur:

Is een waarschuwing een besluit?

In deze zaak gaat het om de vraag of een waarschuwing een besluit is. Verder introduceert de Afdeling voor het eerst de mogelijkheid dat een ieder kan meedenken over de vragen die aan de aan staatsraad Advocaat-Generaal worden gesteld.
 
Op 22 september 2017 heeft de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bekend gemaakt dat er een conclusie is gevraagd aan staatsraad Advocaat-Generaal Widdershoven over de bestuurlijke waarschuwing. Directe aanleiding voor het vragen van de conclusie is een lopende zaak bij de Afdeling, waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan een bedrijf een waarschuwing heeft gegeven inzake overtreding van de Arbeidstijdenwet. Nadat het bedrijf in beroep kwam tegen deze waarschuwing, oordeelde de rechtbank Gelderland dat een dergelijke waarschuwing niet kwalificeert als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In dat geval is de waarschuwing niet vatbaar voor bezwaar en beroep. Het bedrijf betoogt echter dat de waarschuwing wel degelijk een besluit in de zin van de Awb is, aangezien hij gericht is op rechtsgevolg. De waarschuwing is namelijk een voorwaarde voor een eventueel bevel van de Minister in de toekomst.
 
Middels de conclusie kan het rechtskarakter van de bestuurlijke waarschuwing in een breder verband beschouwd worden. Aan Widdershoven is onder meer gevraagd welke omstandigheden een rol spelen bij de vraag of een waarschuwing een besluit is of niet. Ook is gevraagd om bij het nemen van de conclusie rekening te houden met de jurisprudentie van alle hoogste bestuursrechters. De staatsraad A-G zal zijn conclusie uiterlijk zes weken na de mondelinge behandeling van de zaak op 10 november a.s. nemen. Daarna hebben partijen nog de mogelijkheid om te reageren op de conclusie, waarna de Afdeling uitspraak zal doen. Daarbij is de Afdeling niet gebonden aan de conclusie.
 
In deze zaak zet de Afdeling voor het eerst het instrument ‘amici curiae’ in. Dit houdt in dat een ieder kan meedenken over de vragen die aan de staatsraad A-G zijn gesteld. Iedereen die van deze mogelijkheid gebruik wil maken kan een reactie indienen via de website van de Raad van State. Deze reacties worden door Widdershoven betrokken bij het maken van de conclusie.
kennis