Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Ziekte is voor zowel werknemer als werkgever een complex en gevoelig onderwerp. Het correct opvolgen van re-integratieplichten luistert nauw. Onze advocaten hebben kennis en ervaring op dit lastige deelgebied van het arbeidsrecht en loodsen u veilig door het woud van regels heen.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

De Wet verbetering poortwachter heeft de verantwoordelijkheid voor re-integratie in de eerste twee ziektejaren in handen gelegd van werkgever en werknemer. Het is belangrijk dat de wederzijdse rechten en plichten goed worden opgevolgd en vastgelegd, want als het niet goed gaat, legt het UWV een loonsanctie op.
 
Trefwoorden in dit verband zijn onder meer: WIA, Ziektewet, twee jaar ziekte ontslag, loonsancties, bezwaar & beroep, verhaal ZW-uitkering, passende arbeid, nieuwe bedongen arbeid, eigen risico dragen, no risk polis, Wet gelijke behandeling chronisch zieken en gehandicapten.


Bekijk hier ons hele team Arbeidsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Ziekte en arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Rob Kossen. U kunt een e-mail sturen naar:

E: kossen@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Ziekte en arbeidsongeschiktheid, neem dan contact op met Marleen Sinnecker. U kunt een e-mail sturen naar:

E: sinnecker@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22