63

Voedsel en waren

Nieuwe producten op de markt brengen. Het verhandelen van levensmiddelen en andere waren is aan veel (Europese en Nederlandse) regels gebonden. Die regels zijn vooral bedoeld voor de consument: de consument moet er op kunnen vertrouwen dat hij niet ziek wordt van eten of gewond raakt door het gebruik van waren (veiligheid), en hij/zij moet een geïnformeerde keuze kunnen maken (informatieplichten).
Als u producten produceert of verhandeld – via offline of online kanalen – en u twijfelt of u aan de toepasselijke regels voldoet, dan kunnen onze advocaten u van praktisch advies voorzien.

Bijvoorbeeld over de volgende vragen:
  • welke etiketteringsvoorschriften gelden? Is sprake van (gezondheids)claims? Welke taalvereisten gelden? Moet ik mijn product voorzien van een CE-markering?
  • (op welke wijze) mag ik reclame maken voor mijn product?
  • gelden er verplichtingen op basis van de EU REACH-verordening?
  • welke bijzondere regelgeving is van toepassing (bijvoorbeeld ten aanzien van tabaksproducten, sport- of babyvoeding, cosmetica, explosieven)?
  • welke regels gelden bij verkoop via een webwinkel (Wet OHP, maar ook privacy en cookies)?

Door diverse voedsel(veiligheids)schandalen (bedorven zalm, aflatoxine in maïs, fraude met (paarden)vlees) en incidenten met onveilige producten (ontploffende airbags), is er de laatste paar jaar een sterke roep om scherpere handhaving van voedsel- en warenregelgeving. De NVWA heeft dan ook de taakstelling gekregen om met enkele tientallen fte’s uit te breiden vanaf 2015 – en dat is te merken: de NVWA zet sterk in op naleving van de toepasselijke regelgeving. Onze advocaten kunnen u praktisch bijstaan in geval van toezicht en handhaving door (met name) de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Er is een veelheid van Europese regels, waarvan de EU Voedselinformatieverordening 1169/2011 de belangrijkste is voor levensmiddelen. Voor waren gelden er ook diverse Europese regels, zoals tav. het aanbrengen van CE-markeringen. De Europese regels worden door de NVWA – via de Warenwet – gehandhaafd. En de ervaring leert – helaas – : de NVWA is niet altijd even (juridisch en feitelijk) zorgvuldig in die handhaving. De sancties die de NVWA oplegt tot nu toe, maken dat bedrijven niet geneigd zijn de NVWA via een juridische procedure scherp te houden. In de praktijk gaat het nl. meestal om boetes ter hoogte van een paar honderd Euro. Dat zal naar verwachting (sterk) veranderen als de NVWA in 2016 in de Warenwet de bevoegdheid krijgt om boetes op te leggen van maximaal € 810.000,- (Dat was € 4.500,-). De verwachting is dat de boetes die de NVWA uitdeelt, sterk zullen stijgen. Dat vergt dus (veel) meer van de zorgvuldigheid van het handelen van de NVWA.

Voorbeelden van vragen die wij in dit kader beantwoorden
  • moet u medewerking verlenen aan de NVWA?
  • legt de NVWA de juridische normen goed uit?
  • zijn de sancties die NVWA oplegt proportioneel?
 

Staat uw vraag c.q. probleem hier niet bij? Schroom niet om contact op te nemen! Gelet op de ruime ervaring van onze advocaten met deze sector, kunnen zij u efficiënt voorzien van passend advies.

 
 


Bekijk hier ons hele team Bestuursrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Voedsel en waren, neem dan contact op met Anita Nijboer. U kunt een e-mail sturen naar:

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Developed by U-lab