133

Vastgoed

Of het nu gaat om kantoren, winkels, logistiek vastgoed of woningen, de vastgoedmarkt is complex en constant in beweging. Onze vastgoedadvocaten kennen de markt en de ontwikkelingen. Ons team vastgoed heeft veel kennis en ervaring op het brede terrein van het vastgoedrecht. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de tools die het algemeen verbintenissen- en het procesrecht te bieden hebben.
Een uitstekende kennis van het civiele vastgoedrecht is onontbeerlijk voor de verantwoorde uitoefening van de vastgoedpraktijk. Men kan hierbij denken aan (advisering bij) het opstellen van contracten, het wel of niet geoorloofd afbreken van onderhandelingen, uitleg van (contractuele) verplichtingen over en weer, het afdwingen van verworven rechten, het verweren tegen ten onrechte gepretendeerde rechten, het grondig uitvoeren van due diligence bij vastgoedtransacties enz. Onze advocaten hebben ook veel ervaring met zaken die te maken hebben met burenrecht en appartementsrechten (VvE-zaken). Ons vastgoedteam kan adviseren en bijstaan in al deze situaties.

Koop


Koop en verkoop van vastgoed is een ingewikkelde aangelegenheid omdat er zoveel juridische aspecten bij komen kijken. Zoals aanbod en aanvaarding, erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en verplichtingen, (verborgen) gebreken, exoneratieclausules, contractuele boetes, financieringsvoorbehouden, onbekwaamheidsclausules (bijvoorbeeld met betrekking tot de aanwezigheid van bodem- en grondverontreiniging en asbest), ouderdomsclausules, non-conformiteit, garanties, zekerheden enz.
 
Deze aspecten zijn aan de orde bij alle soorten vastgoedtransacties. Iedere koper doet er zeer verstandig aan om gedegen onderzoeken te laten verrichten, zodat hij weet wat hij koopt en niet voor kostbare verrassingen komt te staan. Ons team staat vaak aspirant-kopers bij. Bij grotere bedrijfsonroerendgoedtransacties wordt een team geformeerd met fiscaalrecht om adequaat en efficiënt de due diligence te kunnen uitvoeren.
 
De vastgoedadvocaten hebben ook veel kennis van en ervaring met de juridische oplossingen die gevonden moeten worden indien in verband met de koop en verkoop problemen rijzen. Men denke daarbij aan verborgen gebreken, verschil in opgegeven en werkelijke oppervlakte van de onroerende zaak en over wanprestaties van uiteenlopende aard.

Erfpacht


Erfpacht is een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander (de eigenaar, de erfverpachter) te houden en te gebruiken. De inhoud van dat recht wordt bepaald door de wet en door de erfpachtvoorwaarden.
Het recht van erfpacht (al dan niet in combinatie met een recht van opstal) biedt zowel private grondeigenaren als overheden (gemeenten, Staatsbosbeheer enz.) de mogelijkheid om grip te houden op het gebruik van de gronden en het behouden van de waardestijging. Ook zijn er fiscale voordelen. Erfpacht komt nog veel voor bij woningen, maar wordt ook toegepast bij bijzondere gebruikssituaties, zoals golfbanen, sportvelden en logistiek vastgoed.
 
Ons team vastgoed is zeer ervaren in erfpacht en is opgetreden in een aantal toonaangevende proefprocedures en/of erfpachttransacties waarvan de uitkomsten voor de ontwikkeling van het erfpachtrecht (jurisprudentie) zeer relevant zijn geweest. Bij erfpachtzaken moet nagenoeg altijd nauw worden samengewerkt met fiscalisten, rentmeesters en gespecialiseerde makelaars/taxateurs. De sectie heeft door haar netwerk het essentiële voordeel dat een krachtig team kan worden geformeerd.


Bekijk hier ons hele team Vastgoedrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Vastgoed, neem dan contact op met Carel Hiebendaal. U kunt een e-mail sturen naar:

E: hiebendaal@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 16
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Developed by U-lab Privacy statement