62

Transport en logistiek

De Transport en Logistiek sector is sterk gereguleerd door de Europese en de Nederlandse overheid: er is veel regelgeving die met name ziet op bescherming van de veiligheid (van verkeer, passagiers, milieu). Dat geldt voor alle modaliteiten van vervoer: over de weg (o.a. de Wet wegvervoer goederen), over het spoor (o.a. Spoorwegwet), over het water (binnen- en zee-), en door de lucht (bijv. EU Vo. 261/2004). En ook voor alle vervoerde zaken: personen (bijv. Wet personenvervoer 2000) of goederen (bijv. Wet vervoer gevaarlijke stoffen, EVOA (grensoverschrijdend afval transport), Wet explosieven voor civiel gebruik) en ook dieren (o.a. Wet dieren).
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de belangrijkste toezichthouder waar uw bedrijf in deze sector mee te maken heeft. ILT houdt toezicht op – en legt zo nodig sancties op bij overtreding van – de meeste van bovengenoemde regelgeving: vergunningen voor transport, regels ter bescherming van de consumentenbelangen / passagiers, het overbrengen van afval, veiligheid rondom het spoor, rij- en rusttijden etc. Maar u kunt ook te maken krijgen met de Inspectie SZW tav. en andere Arbo-regelgeving. Of met de NIWO (Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie) tav. zgn. ‘communautaire vergunningen’ op basis van de Wet wegvervoer goederen, of in geval van cabotage. Daarnaast zijn diverse wettelijke grondslagen in bijzondere wetten die bevoegdheden toekennen aan andere toezichthouders (de Autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit etc.).

Onze advocaten kunnen u adviseren over en/of bijstaan in procedures over de op uw sector toepasselijke regelgeving.

Voorbeelden van vragen die wij in dit kader beantwoorden:
 • geldt er een vergunningplicht?
 • aan welke vereisten moet u voldoen?
 • houdt uw concurrent zich niet aan de toepasselijke regels, en hebt u daar last van? Dan kunt u wellicht aan de toezichthouder vragen op daartegen op te treden.
 • of als u zelf wordt geconfronteerd met maatregelen van de toezichthouder: hoe ver reiken diens bevoegdheden? Moet u meewerken?

Wij hebben veel ervaring op het gebied van Transport en Logistiek; enkele voorbeelden:
 • Begeleiding gemeentelijk vervoerbedrijf bij de succesvolle (onderhandse) gunning van een OV-concessie (o.a. ECLI:NL:CBB:2011:BQ0455);
 • Advisering toepasselijke regels c.q. bevoegdheden overheid in de KEP-sector (pakketbezorging);
 • Advisering aan spoorvervoerbedrijf over bevoegdheden van buitengewone opsporingsambtenaren ten aanzien van passagiersregelgeving;
 • Advisering / procedure over GSM-rail (telecom) vergunning (ECLI:NL:RBROT:2014:1759);
 • Advisering over (grensoverschrijdend) transport van afval (vergunningplicht? Kwalificatie ‘afval’);
 • Advisering / procedure ten behoeve van diverse luchtvaartmaatschappijen over passagiersrechten (EU Vo. 261/2004, EU richtlijn Pakketreizen) (o.a. ECLI:NL:RBHAA:2012:BX2056, ECLI:NL:RVS:2014:4551);
 • Advisering / procedure over toepasselijkheid van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) op NS en ProRail (ECLI:NL:RVS:2014:1723);
 • Procedure over verhaal door IND van de kosten van uitzetting en verblijf op een vervoerder op grond van de Vreemdelingenwet (ECLI:NL:RBDHA:2014:930);
 • Advisering over juridische vereisten opzetten van een digitaal OV-betaalsysteem (Trans Link Systems);
 • Advisering over toepasselijkheid / vereisten van de EU REACH-Verordening in samenhang met customs regulations;
 • In opdracht van de Rijksoverheid en diverse bedrijven adviseren over het nemen van een luchtvaartbesluit;
 • Advisering over de ruimtelijke inpassing van, en het verkrijgen van een vergunning voor een helikopterlandingsplaats.
 

Staat uw vraag c.q. probleem hier niet bij? Schroom niet om contact op te nemen! Gelet op de ruime ervaring van onze advocaten met deze sector, kunnen zij u efficiënt voorzien van passend advies.


Bekijk hier ons hele team Bestuursrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Transport en logistiek, neem dan contact op met Anita Nijboer. U kunt een e-mail sturen naar:

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Developed by U-lab Privacy statement