Subsidies
Voor het uitvoeren van uiteenlopende activiteiten kunt u in aanmerking komen voor subsidie en een andere financiële bijdrage. Te denken valt aan subsidie voor duurzaam bouwen, innovatieve producten, dienstverlening in ontwikkelingslanden, Wmo-diensten, subsidie voor het uitvoeren van natuurbeheer of subsidie voor het maken van een theaterstuk of film.

Subsidies

Wij beoordelen voor u of u in aanmerking komt voor een bepaalde subsidie en aan welke voorwaarden voldaan moet worden. Wij adviseren bij het opstellen van een eventuele subsidieovereenkomst. Verder staan wij u bij in procedures over de weigering, intrekking of verlaging van subsidies.

Voorbeelden van vragen die wij in dit kader beantwoorden:
 
 • Heb ik recht op deze subsidie?
 • Wordt deze subsidievoorwaarde terecht opgelegd?
 • De subsidie is lager vastgesteld dan deze oorspronkelijk werd verleend. Mag dat?
 • Mag de subsidie zomaar worden ingetrokken?
 
 
Trackrecord: voorbeelden van zaken die wij hebben behandeld;
 • Ten behoeve van het maken van de film ‘Lilet never happened’ adviseren over het verkrijgen van subsidie;
  http://www.liletneverhappened.com/
 • Het adviseren van diverse culturele instellingen over het aanvragen van subsidies, het voeren van procedures of de weigering van subsidies;
 • Ten behoeve van een ontwikkelaar procederen over de verlaging van subsidie in het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP);
 • Ten behoeve van een woningbouwcorporatie procederen over het oneigenlijk stellen van voorwaarden bij subsidieverlening;
 • Ten behoeve van een zorgverzekeraar procederen over het terugvorderen van een onherroepelijke vereveningsbijdrage
 • ABRvS, ECLI:NL:RVS:2015:1152T en behoeve van een zorgverzekeraar procederen over het intrekken van PGB;
 • o.a. Centrale Raad van Beroep, ECLI:NL:CRVB:2015:2667;
 • Ten behoeve van een bedrijf met succes procederen over toegekende ontwikkelingssubsidie;
 • Procederen voor een instelling voor jeugdzorg over de bekostiging na invoering van de Wmo;
 • Adviseren en procederen voor een zorginstelling over gemeentelijke subsidie;
 • Lid en (plv.) voorzitter van de Bezwaaradviescommissie van het Stimuleringsfonds voor de Culturele Industrie.
 

Staat uw vraag c.q. probleem hier niet bij? Schroom niet om contact op te nemen! Gelet op de ruime ervaring van onze advocaten met deze sector, kunnen zij u efficiënt voorzien van passend advies.
 


Bekijk hier ons hele team Bestuursrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Subsidies, neem dan contact op met Anita Nijboer. U kunt een e-mail sturen naar:

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07