56

Schade door overheidshandelen

De overheid kan besluiten nemen of handelingen uitvoeren die schade opleveren voor u of uw bedrijf. Deze besluiten of handelingen kunnen rechtmatig zijn maar toch kan de overheid gehouden zijn die schade voor een deel aan u te vergoeden. Te denken valt aan langdurige werkzaamheden in de straat waar bijvoorbeeld uw winkel is gevestigd zodat u gedurende lange tijd minder aanloop heeft en dus ook minder inkomsten genereert. De werkzaamheden mogen plaatsvinden maar niet zonder dat een deel van deze schade (winstderving) wordt vergoed. Een ander voorbeeld is wanneer een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld waarin is opgenomen dat uw woning niet meer vergroot mag worden, terwijl dat voorheen wel kon. Ook dan kunt u wellicht recht hebben op vergoeding van een deel van uw schade (vermindering van de waarde van uw eigendom).

Planschade, nadeelcompensatie en onrechtmatige overheidsdaad


Als het gaat om schade ten gevolge van planologische besluiten, zoals de vaststelling van een bestemmingsplan, wordt gesproken over planschade. Als het gaat om schade ten gevolge van andere (niet-planologische) besluiten en feitelijke handelingen wordt gesproken over nadeelcompensatie.

Het is verder mogelijk dat de overheid besluiten neemt of handelingen verricht die achteraf gezien onjuist zijn. Deze besluiten of handelingen zijn dan onrechtmatig. Ook dan kan de overheid gehouden zijn de schade te vergoeden. Dit wordt onrechtmatige overheidsdaad genoemd.

Wij beoordelen voor u of u in aanmerking komt voor planschade of nadeelcompensatie of schadevergoeding ten gevolge van onrechtmatige overheidsdaad, begeleiden de uit te voeren onderzoeken, voeren onderhandelingen met de betreffend overheidsdiensten en voeren voor u de juridische procedures. Verder beoordelen wij planschadeovereenkomsten en beoordelen we of uw ruimtelijke plan wellicht planschadeclaims tot gevolg kan hebben.
 
Voorbeelden van vragen die wij in dit kader beantwoorden:
 • De route naar mijn bedrijventerrein wordt omgelegd. Heb ik recht op schadevergoeding?
 • Kunt u voor mij deze planschadeovereenkomst beoordelen?
 • Heb ik recht op volledige schadevergoeding bij nadeelcompensatie?
 • Mij is verteld dat ik de schade had kunnen voorzien. Wat wordt hiermee bedoeld?
 • Wat is ‘normaal maatschappelijk risico'?
 • Mijn bouwvergunning (omgevingsvergunning voor de bouw) is vernietigd. Heb ik recht op schadevergoeding?
 • Pas na twee jaar procederen blijkt dat ik wel recht heb op een vergunning. Heb ik recht op een vergoeding voor die vertraging?

Trackrecord:
 • In opdracht van een projectontwikkelaar voeren van een procedure inzake een onrechtmatige overheidsdaad vanwege vertraagde besluitvorming bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein;
 • In opdracht van eigenaar kantoorpand voeren van een procedure over onrechtmatige overheidsdaad vanwege fouten in de besluitvorming;
 • In opdracht van belegger voeren van procedure inzake nadeelcompensatie vanwege het verleggen van een weg;
 • Ten behoeve van gemeentes en projectontwikkelaars en andere bedrijven beoordelen van diverse planschadeovereenkomsten;
 • Voeren van diverse planschadeprocedures;
 • Advisering en procederen aan overheden en diverse bedrijven over vertragingsschade;
 • Advisering aan overheden en bedrijven over (nadeel)compensatie na intrekking van een vergunning;
 • Lesgeven over planschade en nadeelcompensatie ten gevolge van (schalie)gaswinning bij het Instituut voor Bouwrecht (IBR) en lesgeven over nadeelcompensatie bij de Orde van Advocaten.

Artikelen
 • Nadeelcompensatie, schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad, Magna Charta magazine, maart 2014
 
Relevante wetgeving: Wro, Wet Nadeelcompensatie en schadevergoeding overheid


Staat uw vraag c.q. probleem hier niet bij? Schroom niet om contact op te nemen! Gelet op de ruime ervaring van onze advocaten met deze sector, kunnen zij u efficiënt voorzien van passend advies.


Bekijk hier ons hele team Bestuursrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Schade door overheidshandelen, neem dan contact op met Anita Nijboer. U kunt een e-mail sturen naar:

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Developed by U-lab Privacy statement