131

Projectontwikkeling

Of het ontwikkelen van vastgoedprojecten nu tot uw core business behoort, of dat u eenmalig de stoute schoenen aantrekt, het ontwikkelen van projecten is een complex en uitdagend samenspel van factoren en samenhangende besluiten. Dat u beschikt over de juiste informatie op het juiste moment, gevraagd of ongevraagd, kan doorslaggevend zijn voor het beoogde succes.

Risico's beheersbaar houden


Bij het ontwikkelen van vastgoed is het beheersbaar houden van de risico’s een van de belangrijkste voorwaarden voor het tijdig bereiken van het einddoel en het realiseren van het beoogde rendement. Bij alle fasen van het project komen inzicht in en controle over de risico’s kijken.  
De voorbereidende fase bestaat onder meer uit bestuursrechtelijke project planning, ontwerpwerkzaamheden, financiering en fiscaalrechtelijke opzet, zakenrechtelijke opzet en (verwerving van) grondposities. Deugdelijke en tijdige informatie leidt tot inzicht in de gevolgen van de te maken keuzes; onmisbaar voor de ontwikkelaar.  

Ook de uitvoeringsfase kent uitdagingen. De grootste risico’s schuilen in het overschrijden van de bouwtijd en het overschrijden van de bouwkosten. Met deugdelijke adviseurs- en aannemingscontracten kunnen ook deze risico’s voor een belangrijk deel ondervangen worden.
Ten behoeve van de gebruiksfase is het voor de ontwikkelaar van belang om discrepantie van de verwachtingen van de bouwer en de verwachtingen van de eindgebruiker te elimineren, ongeacht of u nu zelf eindgebruiker bent of het project verhuurd wordt. Bij het managen van deze verwachtingen zijn deugdelijk op elkaar afgestemde afspraken met bouwer en eindgebruiker, waarin zowel het programma van eisen als (on)voorzienbare tegenvallers zijn verdisconteerd, een belangrijk middel om problemen en risico’s te vermijden.      

Ervaren vastgoedadvocaten


Diverse grote en kleinere projecten zijn met adequate begeleiding van onze advocaten in cruciale stadia succesvol tot stand gekomen. De advocaten van Ekelmans & Meijer hebben niet alleen de toepasselijke expertise in huis om u op de diverse deelgebieden in de diverse fasen van ontwikkeling als sparringpartner bij te staan, maar helpen met onderlinge afstemming en advisering in teamverband zodat u het overzicht en de controle over het project houdt.


Bekijk hier ons hele team Vastgoedrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Projectontwikkeling, neem dan contact op met Hein Stroeve. U kunt een e-mail sturen naar:

E: stroeve@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 16
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Developed by U-lab Privacy statement