Privacy
Privacy wordt met de dag belangrijker. Per 1 januari 2016 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een verregaande boetebevoegdheid (tot € 820.000,--) gekregen. Bovendien is schending van privacyregels een dankbaar onderwerp voor negatieve publiciteit met mogelijk kostbare reputatieschade tot gevolg. Tegelijkertijd neemt de verwerking van (bijzondere) persoonsgegevens toe. Die situatie maakt bedrijven en (zorg)instellingen kwetsbaar.

Privacy

In onze Privacy Desk zijn specialisten uit alle secties van kantoor vertegenwoordigd. Zij beschikken over kennis en ervaring die het gehele pallet aan mogelijke privacyvraagstukken bestrijkt.

Relevante aandachtsgebieden zijn onder andere de toezicht- en handhavingsbevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens, Wet meldplicht datalekken en beveiligingswaarborgen, de uitwisseling van (bijzondere) persoonsgegevens, de inrichting van de bewerkersovereenkomst en screening van personeel.

Onze opdrachtgevers zijn o.a. financiële instellingen, medische zorgverleners, brancheorganisaties van arbodiensten en re-integratiebedrijven en telecombedrijven.

Naast het leveren van concrete bijstand worden ook (in-house) presentaties op maat over diverse privacyvraagstukken verzorgd.


Bekijk hier ons hele team Privacyrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Privacy, neem dan contact op met Astrid van Noort. U kunt een e-mail sturen naar:

E: vannoort@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 21