Personenschade
Incidenten kunnen leiden tot materiële en immateriële schade, die bij de verzekeraar wordt geclaimd. De door of namens de verzekeraar met de benadeelde gevoerde afwikkelingsdiscussie dient zowel in als buiten rechte goed te worden begeleid. Met oog voor schadelastbeheersing en het voorkomen van polarisatie.

Personenschade

Wij zijn gespecialiseerd in de behandeling van de personenschadezaken voor verzekeraars. Bij de afwikkeling van letselschadeclaims spelen vele aspecten een rol. De beoordeling van (proportionele) aansprakelijkheid van de aangesproken verzekerde, het laten opstellen en wegen van medische en arbeidsdeskundige expertises en de beoordeling van de juridische toerekenbaarheid van diverse gevorderde schadeposten vereisen specifieke kennis en know-how. Daarnaast is ook het vermogen om complexe letselschadeberekeningen kritisch te beoordelen een must.

Wij beschikken niet alleen zelf over de noodzakelijke uitgebreide expertise om deze personenschadezaken voor de verzekeraar te behandelen (o.a. Grotius Personenschade), maar dragen door workshops en docentschappen ook bij aan de opleiding van professionals die zich bij verzekeraars met deze schadezaken bezig houden (o.a. Letselleergang Nibe SVV en OSR).


Bekijk hier ons hele team Verzekeringsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Personenschade, neem dan contact op met Astrid van Noort. U kunt een e-mail sturen naar:

E: vannoort@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 21