Pensioenrecht
Pensioen verdient aandacht. De regelgeving rond pensioen is voortdurend in beweging. Zo zijn de afgelopen jaren de fiscale kaders aangepast en is de AOW-leeftijd gewijzigd. Bovendien is pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Het belang van pensioen als arbeidsvoorwaarde zal de komende jaren verder toenemen. Aanpassing van tussen werkgever en werknemer gemaakte pensioenafspraken zal in veel situaties onvermijdelijk zijn.

Pensioenrecht

Pensioen en arbeidsrecht zijn direct met elkaar verbonden. Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst moet worden nagedacht over de vraag of, en zo ja, welke pensioenovereenkomst moet worden gesloten. Bestaat er een verplichting tot het aanbieden van pensioen, bijvoorbeeld op grond van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 (Wet BPF 2000)? En mag een werkgever oproepkrachten uitsluiten van deelname aan de pensioenregeling?
 
Tijdens het dienstverband kan het noodzakelijk zijn om de pensioenovereenkomst aan te passen, bijvoorbeeld vanwege veranderde regelgeving. Kan de wijziging eenzijdig worden doorgevoerd of is instemming van de individuele werknemers vereist? En welke rol heeft de ondernemingsraad?
 
Ook bij het einde van het dienstverband speelt pensioen een belangrijke rol. Eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd?  Welke gevolgen heeft ontslag voor het pensioen? En wat als iemand na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken?
 
Zelfs nadat de arbeidsovereenkomst is geëindigd, kan pensioen een rol spelen. Te denken is aan de situatie waarin een werkgever de indexatieregeling wil wijzigen.
 
Al deze vragen kunnen wij voor u beantwoorden.
 
Onze advocaten – onder wie een certified pension lawyer – beschikken over ruime kennis en ervaring en denken graag met u mee.


Bekijk hier ons hele team Arbeidsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Pensioenrecht, neem dan contact op met Robert Kütemann. U kunt een e-mail sturen naar:

E: kutemann@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Pensioenrecht, neem dan contact op met Marleen Sinnecker. U kunt een e-mail sturen naar:

E: sinnecker@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22