27

Overgang van onderneming

Als een (deel van een) onderneming wordt overgenomen, kan er sprake zijn van “overgang van onderneming”. Is dat het geval, dan betekent dit dat als regel alle werknemers mee overgaan met behoud van de rechten en plichten uit hun arbeidsovereenkomst. Dit leerstuk roept vele vragen op.
Partijen kunnen met onvoorziene en ingrijpende gevolgen worden geconfronteerd. Zo leert onze praktijk en de veelheid aan rechterlijke beslissingen. Voor het antwoord op die vragen is niet alleen kennis van relevante rechtspraak vereist, maar ook ervaring en inzicht in bedrijfsprocessen en -strategieën.
En daarover beschikken wij.

Overgang van onderneming; weerbarstige materie


Overgang van onderneming (“ovo”) gaat over activa/passiva-deals, outsourcing, wijziging distributeurschap, contractwisseling, doorstart na faillissement, concessiewijzigingen en dergelijke. Vaak doet zich de vraag voor of de overnemer arbeidsvoorwaarden kan harmoniseren met de voorwaarden van het eigen personeel. Sprake kan zijn van botsende CAO-bepalingen en van verschillende pensioenregelingen. Situaties zijn denkbaar dat niet alle werknemers overgaan, bijvoorbeeld geschorste of zieke werknemers en medewerkers werkzaam op een stafafdeling. De praktijk leert dat van groot belang is om alle stakeholders tijdig te informeren over de consequenties van ovo. Informatie en raadpleging in het kader van medezeggenschap (ondernemingsraad, cliëntenraad e.d.) verdient bijzondere aandacht. De wet kent een opzegverbod bij ovo. Ontslag is niet altijd onmogelijk. Te denken valt aan overbezetting na de overname. Kortom, weerbarstige materie.

Onze advocaten beschikken over ruime expertise op dit specialistische rechtsgebied op het snijvlak van arbeids- en ondernemingsrecht. De teams arbeidsrecht en ondernemingsrecht werken zo nodig nauw samen.


Bekijk hier ons hele team Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Overgang van onderneming, neem dan contact op met Robert Kütemann. U kunt een e-mail sturen naar:

E: kutemann@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 70 374 64 22
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Rechtsgebiedenregister Developed by U-lab Privacy statement