Ontslagrecht
Soms moet een arbeidsrelatie beëindigd worden, vanwege bijvoorbeeld een reorganisatie of een onoplosbaar arbeidsconflict. Een lastige situatie voor zowel werkgever als werknemer, waarbij onze advocaten uitstekende begeleiding bieden in een traject, met een beoogd doel, dat op voorhand met onze cliënten is afgestemd. Het doel is de meest bevredigende oplossing voor onze cliënten.

Ontslagrecht

Bij individueel ontslagrecht gaat het om ontslag van een individuele werknemer als gevolg van bijvoorbeeld een arbeidsconflict, een verstoorde arbeidsrelatie, disfunctioneren, twee jaar ziekte, dan wel integriteitkwesties. Ons team arbeidsrecht beschikt over bijzondere expertise aangaande het ontslag van statutair bestuurders.
 
Bij collectief ontslag gaat het om meerdere werknemers die worden ontslagen als gevolg van een reorganisatie. Hier komen diverse aspecten aan te pas, zoals het begeleiden van ondernemers bij het adviestraject met de OR, het onderhandelen met de vakbonden over een sociaal plan en het opstellen daarvan, adviseren over de Wet melding collectief ontslag (WMCO) en het effectueren van de ontslagen door middel van beëindigingsovereenkomsten (vso’s) of ontslagprocedures.


Bekijk hier ons hele team Arbeidsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Ontslagrecht, neem dan contact op met Robert Kütemann. U kunt een e-mail sturen naar:

E: kutemann@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Ontslagrecht, neem dan contact op met Friederike Juncker. U kunt een e-mail sturen naar:

E: juncker@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22