Media en Telecom
Als u werkzaam bent in de telecom- of mediasector, weet u dat er veel regelgeving is waar u zich aan dient te houden. De belangrijkste wettelijke kaders zijn de Telecommunicatiewet en de Mediawet. Deze bevatten regels over het aanbieden van telecommunicatiediensten en -netwerken, en het aanbieden van (publieke of commerciƫle) mediadiensten. Ook is privacy (Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) van steeds groter belang in deze sector. Daarnaast spelen diverse Europese regels (richtlijnen, verordeningen) een belangrijke rol.

Media en Telecom

De belangrijkste overheidsorganen zijn de ACM (divisie Telecom), het Agentschap Telecom (AT), het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de minister van OCW.

Wij kunnen u bijstaan bij vragen zoals:
 • Kan ik in Nederland een televisiekanaal starten dat ik Europees uitzend?
 • Aan welke regels over (sluik)reclame moet ik mij houden bij het aanbieden van een radio- of televisiezender?
 • Van welke radiofrequenties kan ik gebruikmaken voor radio-uitzendingen, of voor het gebruik van bijv. microfoons op een festival?
 • Welke televisiezenders moet een tv-aanbieder minimaal uitzenden?
 • Heb ik een vergunning nodig om in mijn hotel(keten) internet aan te bieden aan mijn gasten?
 • Wie is er verantwoordelijk voor (de kosten van) het verleggen van kabels in mijn grond?

Track record: wij hebben veel ervaring op het gebied van media- en telecom, waaronder:
 • Diverse procedures over marktanalysebesluiten (ex Hfd 6a Tw);
 • Diverse procedures over handhaving van vergunningsvoorwaarden telecom;
 • Diverse procedures over verdeling van frequentieruimte (waaronder de 2,6 GHz-veiling en de zgn. Multibandveiling);
 • Registraties van televisiezenders bij het CvdM;
 • Diverse adviezen en procedures ten behoeve van de Nederlandse Publieke Omroep;
 • Diverse procedures voor een kabelaanbieder over programmaraad-adviezen.


Staat uw vraag c.q. probleem hier niet bij? Schroom niet om contact op te nemen! Gelet op de ruime ervaring van onze advocaten met deze sector, kunnen zij u efficiënt voorzien van passend advies.
 


Bekijk hier ons hele team Bestuursrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Media en Telecom, neem dan contact op met Anita Nijboer. U kunt een e-mail sturen naar:

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07