Medezeggenschap
Medezeggenschap betrekt mensen bij besluitvorming in de organisatie. Te denken is aan medezeggenschap door personeel in de organisatie van de werkgever, maar ook door bijvoorbeeld cliënten in een zorginstelling. Onze advocaten adviseren werkgevers over de vormgeving en inhoud van medezeggenschap en de omgang met de OR. Ook staan zij ondernemingsraden en cliëntenraden bij.

Medezeggenschap

Het hart van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) bestaat uit het advies- en instemmingsrecht ten aanzien van bepaalde voorgenomen besluiten, zoals reorganisaties en wijziging van arbeidsvoorwaarden. De ondernemer is verplicht de OR in de gelegenheid te stellen van deze rechten gebruik te maken. Gebeurt dat niet of niet correct, dan heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om de besluitvorming ongedaan te laten maken, dan wel in elk geval aanzienlijk te stagneren.
 
Andere aspecten van medezeggenschap waarvoor onze advocaten worden ingeschakeld betreffen bijvoorbeeld: het initiatiefrecht, de ondernemingsovereenkomst, de geheimhoudingsplicht, het OR reglement, het instellen van een OR, de verkiezing, de personeelsvertegenwoordiging (PVT), het informatierecht en de veilingfusie.
 
Medezeggenschapsrecht bevindt zich op het snijvlak tussen arbeidsrecht en ondernemingsrecht. Met het team Ondernemingsrecht wordt dan ook zeer nauw samengewerkt, bijvoorbeeld bij fusie- en overnametrajecten.


Bekijk hier ons hele team Arbeidsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Medezeggenschap, neem dan contact op met Robert Kütemann. U kunt een e-mail sturen naar:

E: kutemann@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Medezeggenschap, neem dan contact op met Ingetje Wielenga. U kunt een e-mail sturen naar:

E: wielenga@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0)70 374 64 22