Lawyer to lawyer
Open normen – hoe gaat u hiermee om? Beheerst u de in de rechtspraak ontwikkelde gezichtspunten over de concretisering van open normen zodanig dat u dit met de juiste scherpte kunt omzetten in uw processtukken? Als u cassatie ziet aankomen, dan is het zinvol om in feitelijke instanties al te anticiperen op optimale kansen in (sprong)cassatie.

Lawyer to lawyer

Tunnelvisie is moeilijk te voorkomen als je als advocaat al lang bij een zaak betrokken bent. De frisse blik van een andere advocaat heeft dan toegevoegde waarde, zeker als die andere advocaat procesrechtelijk expert is, die niet alleen in grote lijnen kan helpen, maar juist in de finesses de scherpte kan brengen. Procederen is immers geen sinecure. Voor onze cassatieadvocaten is dit echter dagelijkse kost. Met hun hulp maakt u het verschil.
Onze cassatieadvocaten denken vanaf de eerste aanleg met u mee, vanuit twee doelstellingen:
- het maximaliseren van de slagingskansen in feitelijke instanties; en
- het goed anticiperen in zaken waarin cassatie onontkoombaar lijkt.
 
Zo helpen zij u bijvoorbeeld om voorbereid te zijn  op de mogelijkheid dat een uitspraak uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard, bij bewijslastproblematiek en het concretiseren van open normen aan de hand van gezichtspunten. Zij bieden ook ondersteuning bij het formuleren van de memorie van grieven – in appel  het belangrijkste processtuk – of bij het aansturen op het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. Zij helpen hun opdrachtgevers met het brengen van de juiste scherpte in de processtukken en maken het verschil.
 
Ook bij het procederen in feitelijke instantie na verwijzing door de Hoge Raad voegt de expertise van onze cassatieadvocaten  waarde toe.  Is de uitspraak van een hof op onderdelen in cassatie wel betwist, maar zijn deze klachten niet door de Hoge Raad behandeld, dan heeft het hof na cassatie en verwijzing daar manoeuvreerruimte. Dat is niet het geval als de Hoge Raad ter zake heeft geoordeeld.


Bekijk hier ons hele team Cassatie

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Lawyer to lawyer, neem dan contact op met Derk Rijpma. U kunt een e-mail sturen naar:

E: rijpma@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 31