92

Inkomens- en verzuimverzekeringen

Financiële gevolgen van ziekte worden verzekerd. Niet alleen door middel van inkomensverzekeringen zoals de (particuliere) arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook door werkgevers die als gevolg van steeds strenger wordende verzuimwetgeving het risico van zieke en (langdurig) arbeidsongeschikte werknemers via verzuim- en WGA- ERD-verzekeringen bij de verzekeraar onderbrengen. Samenwerking met arbodiensten en re-integratiebedrijven speelt daarbij eveneens een belangrijke rol.

Wat kunnen wij voor u betekenen?


Wij beschikken over de verzekeringstechnische kennis en kennis van ziekteverzuimwetgeving die nodig is om een aanspraak op deze verzekeringsproducten te beoordelen en indien nodig terzake in rechte op te treden. Daarnaast beschikken wij over de noodzakelijke expertise op het gebied van arbo- en re-integratiewetgeving en de omgang met gezondheidsgegevens.
 
Wij houden ons o.a. bezig met:
 
  • Adviseren en procederen over particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
 
  • Ondersteuning (o.a. door advies over procesinrichting) bij de uitvoering van verzuim- en WGA- ERD-verzekeringen;
 
  • Privacy en de (toegestane omvang) uitwisseling van medische gegevens tussen verzekeraars, arbodiensten en re-integratiebedrijven;
 
  • Advies en ondersteuning van de communicatie tussen WGA- ERD-verzekeraars en de belastingdienst.


Bekijk hier ons hele team Verzekeringsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Inkomens- en verzuimverzekeringen, neem dan contact op met Astrid van Noort. U kunt een e-mail sturen naar:

E: vannoort@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 70 374 64 21
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Rechtsgebiedenregister Developed by U-lab Privacy statement