Huurrecht
Het huurrecht kent veel wettelijke bepalingen waarvan niet contractueel mag worden afgeweken ten nadele van de huurder. Daarnaast is het huurrecht door de vele wetswijzigingen continu in beweging. Dat maakt het huurrecht tot een juridisch mijnenveld.

Huurrecht

Dankzij onze diepgaande kennis van het huurrecht en een oplossingsgerichte aanpak zijn onze huurrechtspecialisten in staat een optimaal resultaat te behalen voor onze cliënten. Of het nu gaat om woonruimte of bedrijfsruimte, onze huurrechtspecialisten hebben ruime ervaring met onder meer de begeleiding van huurtransacties, het opstellen en beoordelen van huurcontracten, herontwikkeling- en renovatieprojecten, transformaties, huurbeëindigingen, huurprijsherzieningen van zogenaamde 290 BW-bedrijfsruimten, servicekosten en geschillen over gebreken aan het gehuurde.
 
Onze huurrechtspecialisten zijn lid van de Verenging van Huurrecht Advocaten en volgen de actuele ontwikkelingen op de voet. Wij houden u daarvan pro-actief op de hoogte. Onze huurrechtadvocaten publiceren regelmatig in vaktijdschriften en worden vaak gevraagd om cursussen en lezingen te verzorgen.
 
Naast adviseren behoort procederen tot de core business van onze huurrechtspecialisten. Wij hebben zeer ruime ervaring met gerechtelijke procedures, al of niet in kort geding. Hierdoor kunnen wij niet alleen uw proceskansen bovengemiddeld goed inschatten, maar ook treffende adviezen geven die procedures voorkomen. De nauwe samenwerking met verschillende andere praktijkgroepen binnen kantoor en een gedegen kennis van het vastgoedrecht stelt onze huurrechtspecialisten bovendien in staat  om met ‘out of the box’ oplossingen aan te dragen voor uw huurrechtelijke vraagstukken.
 


Bekijk hier ons hele team Vastgoedrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Huurrecht, neem dan contact op met Aemile van Rappard. U kunt een e-mail sturen naar:

E: vanrappard@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 26