Herstructurering en insolventie
Herstructurering en insolventie vergen niet alleen aandacht, soms op heel korte termijn, maar bieden ook kansen. Bij het beschermen van uw belangen als het anders moet of een situatie dreigend wordt staan wij u graag bij. Nog liever helpen wij u met het realiseren van uw kansen op deze gebieden. Dat kan zijn op het gebied van vennootschappelijke structuren, maar ook bij financieringen.

Herstructurering en insolventie

Meerdere oorzaken kunnen leiden tot de noodzaak de vennootschappelijke en andere structuren van uw onderneming of concern te herstructureren. Ons team heeft uitgebreide ervaring met de begeleiding van corporate restructuring, bij grote, soms beursgenoteerde, concerns, en bij eenvoudiger structuren, zoals een holding met werkmaatschappij. Wij adviseren cliënten zowel bij herstructureringen in het kader van een strategie gericht op de middel- tot lange termijn, als in de hectiek die soms voortvloeit uit plots opkomende problemen die onmiddellijke actie vergen, zoals dreigend liquiditeitsgebrek, bancaire druk, onmin tussen aandeelhouders en andere acute kwesties. Mocht u dat wensen, dan kunnen wij daarbij samen met onze sectie van belastingadviseurs ook uw fiscale belangen betrekken.

Wij adviseren onze cliënten ook regelmatig bij het meest verstrekkende risico, insolventie. Dat kan betreffen dreigende problemen wegens insolventierisico’s rond het concern van de cliënt zelf, of bij cruciale handelspartners. Bovendien kan het gaan om het onderkennen en het realiseren van de kansen die andermans insolventie en zelfs insolventie van eigen werkmaatschappijen vaak ook bieden.

Daarnaast assisteren wij cliënten vaak in hun discussies en procedures tegen curatoren en banken, bijvoorbeeld bij aansprakelijkstellingen of opzeggingen van kredietrelaties. Wij treden zelf nooit op voor banken. Evenmin aanvaarden wij aanstellingen als curator. Dat maakt ons bij uitstek de partij die zonder enige rem of belemmering kan optreden tegen dergelijke partijen, zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken of ons optreden voor u wellicht onze relaties met rechtbanken of banken zou schaden.

Uit de aard van de bovenstaande materie komen wij bovendien veel in aanraking met (her)financieringen en zekerheden, van grensoverschrijdende gesyndiceerde LMA financieringen voor vele tientallen miljoenen, via nationale bankfinancieringen tot intra-concern vastlegging van leningen en rekening courant verhoudingen, met alle zakelijke en persoonlijke zekerheden van dien. Ook op die gebieden kunnen wij u goed van dienst zijn.


Bekijk hier ons hele team Ondernemingsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Herstructurering en insolventie, neem dan contact op met Georg van Daal. U kunt een e-mail sturen naar:

E: daal@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 34