Fiscaal ondernemingsrecht
Onze fiscalisten adviseren elke dag op het gebied van het fiscale ondernemingsrecht. Zij assisteren bij de fiscale aspecten van bijvoorbeeld koop- en verkooptransacties, fusies en overnames, private equity, en werknemersparticipatieplannen. Zo worden onnodige verassingen voorkomen.

Fiscaal ondernemingsrecht

Wij gaan op zoek naar de voor u juiste structuur. Zo worden waar mogelijk de fiscale voordelen benut. Onze fiscalisten voeren vaak fiscale due diligenceonderzoeken uit, waarbij fiscale risico's in kaart worden gebracht. Daarnaast adviseren wij regelmatig over de fiscale aspecten van het opzetten van investerings- en beleggingsfondsen in het binnen- of buitenland, begeleiden wij bij een TCF of Horizontaal Toezicht en helpen wij bij uw plannen om werknemers te laten participeren in de winst van uw onderneming. Bijvoorbeeld door de uitgifte van aandelen(opties), certificaten of SARs. Indien nodig onderhandelen wij met de fiscus over de fiscale gevolgen van de implementatie van uw plannen. In alle gevallen streven wij een zo hoog mogelijke tax efficiency na.


Bekijk hier ons hele team Fiscaal recht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Fiscaal ondernemingsrecht, neem dan contact op met Mohamed Bouallouch. U kunt een e-mail sturen naar:

E: bouallouch@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 30
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Fiscaal ondernemingsrecht, neem dan contact op met Diederik van Noorloos. U kunt een e-mail sturen naar:

E: noorloos@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 30