Corporate litigation
Corporate litigation gaat over zakelijke geschillen en procedures die iedere onderneming kunnen raken. Van enquĂȘte tot kort geding. Van kantonrechter tot Ondernemingskamer. En van aandeelhouder tot vennoot.

Corporate litigation

Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, vennoten en andere stakeholders. Maar ook tussen licentiegevers en -nemers, leveranciers en distributeurs, principalen en agenten, en franchise partijen. Over nakoming van afspraken, bestuurders die ernstig verwijtbaar handelen, zich schuldig maken aan wanprestatie, over opgezegde vennoten, opheffing van beslag op bankrekeningen, uitkoop van minderheidsaandeelhouders, schadeclaims, doorstartscenario’s, geschonden adviesrechten van de Ondernemingsraad, en zo meer. Procedures voor rechtbank, gerechtshof en Hoge Raad, inclusief kort gedingprocedures. Maar ook arbitrages en bindend advies-trajecten.

Van oudsher is Ekelmans & Meijer een litigation-kantoor. Het pleiten zit het team van onze 10 ondernemingsrecht-advocaten in het bloed.  Niet alleen procesrechtelijke know how is daarbij een tool, maar ook tactische en strategische kennis en vaardigheden met betrekking tot de procesvoering. Onze advocaten hebben een positief track record op de voornoemde gebieden. In voorkomend geval wordt samengewerkt met onze collega’s op fiscaal terrein. En bij hoger beroep kan overleg plaatsvinden met de collega’s van de Sectie Cassatie – om de processtukken “cassatieproof” te maken.

Wij realiseren ons dat procederen kostbaar is. Daarom staan wij open voor heldere prijsafspraken.


Bekijk hier ons hele team Ondernemingsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Corporate litigation, neem dan contact op met Annemiek Vermeijden. U kunt een e-mail sturen naar:

E: vermeijden@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 34