Commerciële contracten
‘Leven als vrienden en rekenen als vijanden’, dit is in de ogen van ons team dé essentie van een goede overeenkomst. Zolang het goed gaat blijft de overeenkomst het stuk papier onderin de bureaula. Maar zodra het mis gaat, wordt het een levend document dat een ieder op een voor hem of haar zo gunstig mogelijke manier wenst uit te leggen. Als uw sparringpartner staan wij u bij tijdens het traject van onderhandelen en vastleggen van overeenkomsten.

Commerciële contracten

Ons team heeft veel ervaring met het uitonderhandelen en opstellen van diverse (commerciële) contracten. Het vastleggen van afspraken wordt meestal als een noodzakelijk kwaad ervaren. Maar de ervaring leert dat het duidelijk vastleggen van afspraken geen sinecure is. Een overeenkomst komt pas tot leven op het moment dat er gedurende de rit verschillen van inzicht ontstaan dan wel aan het einde van de rit waarbij er verdeeld moet gaan worden. Een overeenkomst waarin op alle mogelijke varianten wordt voorgesorteerd is maatwerk. Dit is waar ons team in is gespecialiseerd.

Wij zijn praktisch betrokken bij alle mogelijke (commerciële) relaties die onlosmakelijk verbonden zijn aan het ondernemen. Ondernemen is kansen zien, waarbij we tevens voor ogen houden dat de toekomst altijd een onzekere factor is. Wij adviseren bij het documenteren en structureren van die overeenkomsten. Gedacht kan worden aan het opstellen en uitonderhandelen van algemene voorwaarden en overeenkomsten over distributie, agentuur, samenwerking, licenties, IT, dienstverlening (SLA) met een nationale of internationale dimensie. Bij commerciële contracten met een internationale dimensie spelen naast juridische ook culturele aspecten een rol. Kennis en ervaring hiermee is een must. U kunt hiervoor bij ons terecht.

Ook zijn wij regelmatig betrokken bij het adviseren – en zo nodig – het procederen over het beëindigen van overeenkomsten waarbij onderwerpen als goodwillvergoeding, schadevergoeding, concurrentiebeding en opzegtermijn een rol kunnen spelen.


Bekijk hier ons hele team Ondernemingsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Commerciële contracten, neem dan contact op met Daan Spoormans. U kunt een e-mail sturen naar:

E: spoormans@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 34