72

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als bestuurder wordt veel van u verwacht. De algemene leiding van de onderneming, de economische strategie, de financiƫle gezondheid etc. rusten op uw schouders. U staat voor uw onderneming. Maar soms kan het tij zich tegen u keren.
Bestuurders en commissarissen, maar ook feitelijk leidinggevenden zijn in toenemende mate doelwit van ontevreden medebestuurders, aandeelhouders, schuldeisers, curatoren, banken etc. Dit kan resulteren in een persoonlijke aansprakelijkstelling met daaruit voortvloeiend een schadeactie of wellicht een enquêteprocedure.

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurders of commissaris


Persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders staat steeds meer in de schijnwerpers. Zowel bij beursgenoteerde ondernemingen als in het MKB komen claims steeds vaker voor. Bestuurders en commissarissen realiseren zich vaak niet welke risico’s er verbonden zijn aan hun functie. Ondanks de goede wil en inzet kan het tij zich tegen u keren en kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor onbehoorlijk bestuur. Maar ook voor fouten van medebestuurders kunnen de andere bestuursleden aansprakelijk zijn.

In beginsel is de rechtspersoon zelf aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder of commissaris naast (of in de plaats van) de rechtspersoon aansprakelijk wordt gesteld. Naast de externe aansprakelijkheid, wat een aansprakelijkheid is ten opzichte van derden (schuldeisers, werknemers, curatoren, banken, belastingdienst etc.), kan ook de rechtspersoon zelf van mening zijn dat u uw taak onbehoorlijk heeft vervuld en kan u aansprakelijk stellen. Dit wordt ook wel de interne aansprakelijkheid genoemd.

Wat is een 'behoorlijke taakvervulling'?


In de wet is met zoveel woorden neergelegd dat bestuurders verplicht zijn hun taak op een behoorlijke wijze te vervullen. Wat onder ‘behoorlijke taakvervulling’ wordt verstaan, is evenwel niet in de wet gedefinieerd. Wat hieronder verstaan moet worden, moet worden afgeleid uit de jurisprudentie en literatuur. Hierdoor is de feitelijke situatie van essentieel belang om uw positie goed te bepalen.

Wij adviseren onze cliënten niet alleen in het geval zij reeds aansprakelijk zijn gesteld, maar juist ook in situaties waarin een persoonlijke aansprakelijkheid dreigt. Bovendien adviseren wij derden over hun eventuele posities en claims ten opzichte van individuele bestuurders en commissarissen. Gedacht kan worden aan gevallen dat de rechtspersoon zelf of een handelspartner in zwaar weer verkeert. Is de boekhouding goed bijgehouden? Is er tijdig betalingsonmacht bij de belastingdienst gemeld? Hoe is de positie ten opzichte van de bank? Kunnen er nog verplichtingen worden aangegaan? Wordt er wellicht selectief betaald? Zijn de aandeelhouders en commissarissen geïnformeerd? Enzovoorts. Daarnaast assisteren wij bestuurders ook vaak in discussies met banken en curatoren. Wij treden dan ook zelf niet op voor banken en evenmin aanvaarden wij aanstellingen als curator. Dat maakt ons bij uitstek de partij die zonder rem of belemmering kan optreden tegen dergelijke partijen. Mocht het uiteindelijk toch uitmonden in een procedure, ook dan staan wij u graag met al onze expertise bij.


Bekijk hier ons hele team Ondernemingsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Bestuurdersaansprakelijkheid, neem dan contact op met Annemiek Vermeijden. U kunt een e-mail sturen naar:

E: vermeijden@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 70 374 64 34
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Rechtsgebiedenregister Developed by U-lab Privacy statement