Beroepsaansprakelijkheid
Als u als professional een verwijt gemaakt wordt, is dat een zorg. Het leidt u af van uw dagelijks werk. Het kost u negatieve energie. Het is plezierig voor u om te weten, dat wij dan voor en naast u staan. Met u en uw verzekeraar pakken wij de behandeling van het verwijt op.

Beroepsaansprakelijkheid

Net zoals u voorkomen wij liever dan dat wij genezen. Nog voordat van verwijten of claims sprake is, geven wij u advies, hoe u risico’s op aansprakelijkheid zo mogelijk voorkomt, beperkt of afwentelt. Bijvoorbeeld door het maken van afspraken of het sluiten van verzekeringen. Wij zijn vertrouwd met de daarvoor bestaande mogelijkheden. Wij delen met u, hoe u die kunt benutten.

Komt het toch tot een aan u gemaakt verwijt, dan adviseren wij u over kansen en risico’s. Wij spannen ons in om het verwijt van tafel te krijgen en onderhandelen zo nodig voor u over een onderlinge oplossing. Wij staan u bij in een eventuele tuchtzaak. Wij voeren voor u verweer in een civiele procedure, mocht het daarvan komen en kunnen u, indien nodig, tot aan de Hoge Raad bijstaan. Wij weten op toegankelijke, begrijpelijke en overtuigende wijze uit te leggen, of sprake is van een fout en, als dat zo is, of daardoor schade is veroorzaakt. Dreigt of speelt publiciteit, dan proberen wij die zo mogelijk te voorkomen of helpen wij bij het op eenvoudige wijze voor het voetlicht brengen van de kern van de zaak.

U bent verre van de eerste die wij bijstaan met een kwestie zoals de uwe. Wij adviseren, onderhandelen en procederen regelmatig voor tal van beroepsbeoefenaren en hun verzekeraars. Wij worden ingeschakeld door grote en gespecialiseerde beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars en adviseren onder meer accountants, advocaten, artsen, assurantietussenpersonen, belastingadviseurs, bouwbedrijven, constructeurs, deurwaarders, ingenieurs, it-dienstverleners, makelaars, notarissen, octrooigemachtigden, rechtsbijstandsverzekeraars en vakbonden.


Bekijk hier ons hele team Verzekeringsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Beroepsaansprakelijkheid, neem dan contact op met Jan Ekelmans. U kunt een e-mail sturen naar:

E: ekelmans@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 68