Arbeidsvoorwaarden, overeenkomsten
Met goede arbeidsovereenkomsten, heldere arbeidsvoorwaarden, protocollen en reglementen kunnen veel problemen voorkomen worden. Een goede overeenkomst is meer dan knip- en plakwerk of het invullen van een (gratis) model op internet. Cruciaal is dat uw contracten bij uw organisatie en situatie passen en dat zij datgene regelen wat u geregeld wilt hebben: maatwerk. Komt het toch tot een conflict dan zorgen goede contracten, duidelijke regelgeving en beleid ervoor dat u in een onderhandeling of procedure stevig in het zadel zit.

Arbeidsvoorwaarden, overeenkomsten

Onze advocaten stellen op uw situatie toegesneden (model) contracten, regelgeving en beleid op en – indien nodig – onderhandelen en procederen zij daar over. Zowel voor individuele situaties als collectief. Onze advocaten beperken zich niet tot arbeidsovereenkomsten, maar zijn ook deskundig op het gebied van de opdrachtovereenkomst. 

Trefwoorden in dit verband zijn: flexibele arbeidsrelaties, CAO, oproepcontracten, concurrentie- en relatiebedingen, integriteitbeleid, klachtenregeling, payrolling, ZZP, privacy in de arbeidsrelatie, (grensoverschrijdende) detachering, (flexibele) arbeidstijden, verlofregelingen, vakantierechten, doorwerken na pensioenleeftijd, sociale media in de arbeidsrelatie, Het Nieuwe Werken (HNW), proeftijd, studiekosten, bonusregelingen, Wet Normering Topinkomens (WNT), klokkenluiders, arbeidsomstandigheden, managementovereenkomst, opdrachtovereenkomst etc.

Arbeids- en opdrachtovereenkomsten en beleid heeft veel raakvlakken met fiscale regelgeving. Te denken valt onder andere aan toepassing van de Werkkostenregeling, VAR-verklaringen (cq. de afschaffing daarvan) en salary splits. Met het team fiscaaljuristen wordt dan ook nauw samen gewerkt.


Bekijk hier ons hele team Arbeidsrecht

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Arbeidsvoorwaarden, overeenkomsten, neem dan contact op met Rob Kossen. U kunt een e-mail sturen naar:

E: kossen@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22
Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Arbeidsvoorwaarden, overeenkomsten, neem dan contact op met Friederike Juncker. U kunt een e-mail sturen naar:

E: juncker@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 64 22