Verzekeringsrecht

Verzekeringsrecht

Ons team van de sectie Verzekering & Aansprakelijkheid behartigt de belangen van grote en gespecialiseerde verzekeraars en hun verzekerden. Wij houden ons bezig met aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht in de breedste zin des woords en werken voor verzekeraars in alle branches (schade, leven en zorg).

Hoe dragen wij bij aan uw resultaat?


Wij dragen bij aan uw resultaat door de ondersteuning van uw reputatie, het voorkomen van geschillen, het oplossen van conflicten, het genereren van opbrengsten en het besparen van kosten.
 
Wij hanteren daarbij een efficiënte samenwerking. Die kenmerkt zich door werkafspraken met juridische afdelingen binnen uw bedrijf, to the point zijn en meedenken als  sparring partner. Onze aanpak is toegankelijk, persoonlijk en praktisch  en biedt u de ervaring en inzet, die uw zaak behoeft. Wij denken op zaakoverstijgend niveau mee met onze cliënten en overleggen periodiek met de verzekeraars die wij bijstaan.  
 
Bij onze werkzaamheden putten wij ook uit de ervaring die onze advocaten opdoen in hun nevenfuncties zoals docent bij gespecialiseerde opleidingen voor verzekeraars (o.a. OSR, NIVRE-SVV, NIVRE, NSPOH) en rechters (SSR), lid van de adviescommissie die het parlement en het kabinet adviseert over burgerlijk procesrecht en raadsheer-plaatsvervanger. Een aantal van onze advocaten volgde met succes gespecialiseerde vervolgopleidingen (Grotius) of is gepromoveerd. Wij publiceren regelmatig in wetenschappelijke en vaktijdschriften over actuele onderwerpen voor verzekeraars. 

Wij zijn lid van Insurance Law Global (ILG), een internationaal netwerk van gerenommeerde verzekeringsrechtkantoren. Dit netwerk bestaat uit kantoren met een brede expertise en actieve betrokkenheid bij de verzekeringsbranche over de hele wereld. Tevens zijn wij genoemd als Recognised Practitioner in Chambers 2019.

Veel voorkomende onderwerpen 


Wij adviseren en procederen, met name over acceptatie, dekking, schadebehandeling, de ontwikkeling van verzekeringsproducten en preventie van fraude. Hierbij hoort ook het onderzoeken van de mogelijkheid tot het nemen van regres van schade op veroorzakers of andere verzekeraars. Onder meer de volgende onderwerpen komen regelmatig aan de orde:

  • Beroepsaansprakelijkheid: van onder meer accountants, advocaten, artsen, assurantietussenpersonen, belastingadviseurs, bouwbedrijven, constructeurs, architecten deurwaarders,  IT-dienstverleners, makelaars, notarissen en octrooigemachtigden;

  • Bedrijfsaansprakelijkheid: daarbij kan gedacht worden aan AVB, CAR/Montage-, Brand- of Goederen/Inventarispolissen;

  • Personenschade: onder andere werkgeversaansprakelijkheid, AOV, verkeersongevallen;

  • Verzuim- WGA- ERD-verzekeringen: bijvoorbeeld adviseren en procederen over particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, ondersteuning bij de uitvoering van verzuim- en WGA- ERD-verzekeringen en advies met betrekking tot communicatie tussen WGA- ERD-verzekeraars en de belastingdienst;

  • Zorgverzekeringen: zoals Inkoop- en aanbesteding bij zorgaanbieders, contractering met zorgaanbieders, geschillen over beëindiging of declaratie van zorg, contractering over IT- en andere dienstverlening, tarieven van zorgaanbieders;

  • Fraudebestrijding: onder meer fraude bij schadeverzekeraars, zorgverzekeraars, banken, ondernemingen en levensverzekeraars;

  • Privacy: bijvoorbeeld vraagstukken over het al dan niet uitwisselen van bijzondere persoonsgegevens, het screenen van personeel maar ook het inrichten van een bewerkersovereenkomst.


Naast de dagelijkse advies- en proceswerkzaamheden geeft ons team ook regelmatig interactieve seminars over onderwerpen uit haar vakgebied. Naar uw wens vindt een seminar plaats bij u in-house of bij ons op kantoor.

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Verzekeringsrecht, neem dan contact op met Hanco Arnold.

E: arnold@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 70 374 63 05
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Rechtsgebiedenregister Developed by U-lab Privacy statement