Bestuursrecht

Bestuursrecht

Overheidsinstanties vaardigen regels en besluiten uit. De meest bekende instanties zijn gemeenten, provincies en de rijksoverheid. Heeft u advies nodig over een overheidsbesluit of heeft u te maken met overheidshandelen? Onze advocaten bestuursrecht helpen u graag.

Advies nodig over besluiten van de overheid?


Onze werkzaamheden richten zich op het adviseren en procederen over nog te nemen of genomen besluiten tussen enerzijds de overheid en anderzijds bedrijven en burgers. Voorbeelden van dergelijke besluiten zijn subsidiebesluiten, handhavingsbesluiten, Drank- en horecavergunningen, besluiten op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob), omgevingsvergunningen maar u kunt ook denken aan de vele besluiten van andere autoriteiten, zoals de AFM (ten aanzien van financiële instellingen), ACM (op het gebied van telecom, energie, consumentenbescherming en mededinging), NVWA (op het gebied van veiligheid van voedsel en waren) en het Cbg en de NZa (op het gebied van geneesmiddelen zorg). Op al deze besluiten is het bestuursrecht van toepassing.

Ook aspecten van privacy (Wet bescherming persoonsgegevens, art. 8 EVRM) en openbaarheid (Wet openbaarheid van bestuur, Verdrag van Aarhus, bijzondere openbaarmakingsregelingen, art. 10 EVRM) vallen onder dit juridisch terrein.

Welke overheidsorganen zijn bevoegd?


Dergelijke vragen moeten worden beantwoord aan de hand van de Grondwet, de Provinciewet, de Gemeentewet, de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Comptabiliteitswet, en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido). Dergelijke technisch-juridische vraagstukken over staatsinrichting beantwoorden wij voor u.

Ervaren advocaten bestuursrecht


Wij hebben ervaring met het (formele en informele) traject vóórdat besluiten zijn genomen, maar ook met het voeren van procedures bij alle bezwaarcommissies (zowel landelijk als lokaal) en voor alle rechtbanken (sector bestuursrecht) en de vier hoogste bestuursrechtelijke colleges: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvs), de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Hoge Raad (Belastingkamer).

Overheidsaansprakelijkheid


Daarnaast houden wij ons bezig met het overheidsaansprakelijkheidsrecht. Hiermee heeft u te maken indien u schade lijdt door een besluit of door handelen van de overheid.

Voor specifieke bestuursrechtelijke vragen kunt u verder kijken bij de volgende specialisaties:
 

Meer weten?

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze expertise in Bestuursrecht, neem dan contact op met Anita Nijboer.

E: nijboer@ekelmansenmeijer.nl
T: +31 (0) 70 374 63 07
expertise
Ekelmans & Meijer
Ekelmans & Meijer Advocaten
Wilt u meer informatie over ons kantoor, of hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op. U kunt een e-mail sturen naar info@ekelmansenmeijer.nl. U kunt natuurlijk ook altijd bellen voor direct contact.
Als u een klacht hebt over onze dienstverlening dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.
 
Routebeschrijving
Ekelmans & Meijer
Kantooradres
Anna van Saksenlaan 30
2593 HT Den Haag
Routebeschrijving OV

Postadres
Postbus 93455
2509 AL Den Haag
Contactgegevens
T: +31 (0)70 374 63 00
F: +31 (0)70 374 63 33
E: info@ekelmansenmeijer.nl
KvK nummer: 27361669
BTW nr.: NL002447551B01
Developed by U-lab Privacy statement