Ekelmans & Meijer

Specialisaties

Sectoren

Kennis

Werken bij

Ekelmans & Meijer Advocaten

Ekelmans & Meijer

Cassatie

Indien u niet tevreden bent met - in het algemeen - een appeluitspraak van een gerechtshof in Nederland of van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, dan doet u er verstandig aan uw zaak op de kortst mogelijke termijn onder de aandacht van een cassatieadvocaat te brengen. De redenen daarvoor zijn de volgende.

Als er cassatieberoep wordt ingesteld, moeten meteen de gronden van dat beroep in het inleidende processtuk worden opgenomen. ‘Pro forma’ cassatieberoep - waarbij de gronden voor het beroep later worden aangevoerd - is dus niet mogelijk. Dat betekent dat het leeuwendeel van het tijdrovende cassatiewerk binnen de cassatietermijn moet worden gedaan.

De cassatietermijn is in de regel drie maanden, maar in sommige gevallen (veel) korter (in bepaalde faillissementszaken slechts acht dagen). Binnen die termijn moet (1) aan u advies worden uitgebracht over uw kans in cassatie, en moet (2) een cassatiemiddel worden opgesteld wanneer die kans groot genoeg is om cassatieberoep te wagen.

Cassatieberoep - wat zijn de beperkingen?
De procedure bij de Hoge Raad der Nederlanden heeft een beperkt karakter. In cassatie worden de feiten van een zaak niet nogmaals beoordeeld, en kunnen (dus) ook geen nieuwe feiten meer worden aangevoerd. In het algemeen worden in cassatie alleen appeluitspraken van gerechtshoven in Nederland of van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba getoetst.

Ook de toetsing is beperkt. In cassatie kan alleen maar worden onderzocht (1) of het hof rechtsregels al dan niet verkeerd heeft toegepast, en (2) of het hof zijn uitspraak wel met een begrijpelijke redenering heeft onderbouwd.

De Sectie Cassatie van Ekelmans & Meijer
Wij behandelen cassatiezaken op het hele terrein van het burgerlijk recht. Daarnaast adviseren wij advocaten bij de behandeling van procedures, in het bijzonder - maar niet alleen - met het oog op een eventueel toekomstig cassatieberoep. Bij dit zogenoemde 'lawyers-to-lawyers'-werk hoort bijvoorbeeld het adviseren over complexe procesrechtelijke vragen. Maar ook kunnen wij - als hoger beroep wordt overwogen of daarin verweer wordt gevoerd - raad geven over de mogelijkheden om een beslissing uit te lokken die zich leent voor het instellen van cassatieberoep. De meer wetenschappelijk-juridische aanpak, die wij kennen van cassatieberoepen over rechtsvragen, komt zo ook de behandeling van andere zaken ten goede.

Onze cassatie advocaten publiceren regelmatig en treden geregeld op als docent. Zij verzorgen op dit moment onder meer een cursus over uitleg (in de voorfase) van overeenkomsten. De Sectie Cassatie geeft ieder kwartaal een Nieuwsbrief Cassatie uit, bedoeld voor advocaten. Een ieder die zich wil abonneren op deze - gratis - nieuwsbrief, kan zich aanmelden op het adres cassatie@ekelmansenmeijer.nl.

Ga naar onze Cassatie advocaten of bekijk de Cassatie nieuwsbrief waarin onze advocaten juridische ontwikkelingen bespreken.

Onder 'lees meer' vindt u een overzicht van de belangrijkste zaken waar onze cassatie advocaten bij betrokken waren.
 

Pur Sang menu
Specialisaties

Zoeken

Toets een woord of een deel van een woord in en druk op ´Zoeken´.
> zoeken